Välkommen

Byggservice, Byggledning, Totalentreprenad

Hem

Företagspresentation

Forsströms Entreprenad startade sin verksamhet i februari 2012 och är sedan november 2015 ett aktiebolag inom byggsektorn. Företaget är välskött och har inga anmärkningar. Forsströms Entreprenad AB tillhandahåller Byggservicearbetare, arbetsledare, snickare, grovarbetare, rörmokare, elektriker, plattsättare, målare samt ett stort kontaktnät inom alla hantverkargrupper. Tillsammans utgör det företagets breda kompetens. Forsströms personal är registrerade hos ID06. All form av säkerhetsutbildning sker kontinuerligt för att maximera säkerhet, kunskap och kvalitet.

Framgångsfaktorerna i Forsströms Entreprenad ABs strategi är att konsekvent utföra förstklassiga arbetsinsatser samt att ha en frekvent kommunikation med kunder och underleverantörer. Forsströms Entreprenad AB har en för uppdraget ändamålsenlig organisation med ett anpassat ledningssystem där ansvar och befogenheter tydligt framgår. Forsströms Entreprenad AB har uppfyllt sina erforderliga skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige. Bolagets framgångsfaktorer är med andra ord kompetenta medarbetare, att ha de nödvändiga utbildningar och certifikat som krävs samt en tydlig kommunikation mellan kund och medarbetare. Företaget har en allrisk- och ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar

.
Forsströms affärsidé är att skräddarsy projekt efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Företagets vision är att vi skall vara marknadsledande inom detta specifika område, alltid utföra förstklassiga arbetsinsatser och således bli både företagens och privatpersoners förstahandsalternativ när de söker hantverkare för alla typer av fin och grovsnickerijobb, byggservice, samt köksrenoveringar. Våra ledord är service, kvalitet och pålitlighet.

Alla medarbetare och underentreprenörer till Forsströms Entreprenad AB är tillsammans ansvariga för:
• Att kvalitetssäkra verksamheten.
• Att sätta kunden i fokus.
• Att medarbetare och underentreprenörer arbetar utifrån företagets värderingar, handlingsplaner och policydokument.
• Att närvara vid arbetsmöten.
• Att uppföljning och utvärdering görs.


Byggservice

Forsströms utför mycket kvalitativa byggservice arbeten. Framför allt jobbar vi för storbyggen men även mindre projekt tar vi hand om.

Vi jobbar efter uppdragsgivarens behov och önskemål.

Vill ni veta mer, hör av er till oss!